Antroposofin gav mig dåligt samvete

♦ ♦ ♦ Jag flyttade till Järna i mitten på sjuttiotalet när den antroposofiska högkulturen stod i full blom och den lilla orten utanför Södertälje av många upplevdes som världens medelpunkt. Det var en berusande tid. Här hade de andligt upplysta samlats. Och jag fick vara med! Man kände sig privilegierad att få röra sig bland invigda. För det var övertygelsen jag delade med andra nytillkomna. Antroposoferna var invigda, eller i alla fall högt utvecklade. Det var ställt utom allt tvivel.

Antroposofi-en-sammanfattniOch eftersom man själv inte var det, rivstartade man med de meditationer som ansågs nödvändiga för att gå Den Antroposofiska Skolningsvägen. Men som antroposof-rookie var man rädd att bli genomskådad som den nybörjare man var. Dessa människor var ju klarseende! Skuldmedvetet försökte man dölja sin belägenhet genom att ständigt svänga sig med flotta antroposofiska begrepp, för att ge intryck av att vara mer medveten än man i själva verket var.

Man övade och övade. Gick med i olika studiegrupper för att bli orienterad. Men det visade sig vara svårt att få tag på lämpliga meditationer. I själva verket jättekrångligt. Alla sa att Steiners bok Hur uppnår man kunskap om de högre världarna (populärt benämnd Hur uppnås), was the shit, men där stod i princip bara att man skulle meditera över ett frö. Jag ville ha rejälare grejer att sätta tänderna i. Jag var helt inställd att meditera mig blå bara jag fick nån sorts bekräftelse att jag var på väg mot ett andligt uppvaknande.

Jag ville leva upp till föreställningen om att vara en riktig esoteriker. Eller ockultist.

Inspirerad avMen det var naturligtvis inte så enkelt visade det sig. Visserligen fick man efter mycket letande i föredrag och skrifter tag på ”rätt” meditationer som Grundläggande övningar (också kallade biövningarna) och Rosenkorsmeditationen och liknande, men själva övandet visade sig vara knepigare än man hade trott. Man somnade. Vaknade förskräckt och började igen. Och somnade. Efter en tid började man tappa greppet och gjorde längre och längre uppehåll.

Utåt sett låtsades man som om det regnade. Men man hade dåligt samvete. Inför andra och inför sig själv. Var jag inte värdig? Hade jag missförstått något? Känslan av otillräcklighet var ständigt närvarande. Var jag helt enkelt oärlig? En hycklare?

I det här läget blev jag uppmärksam på att flera auktoriteter i föredrag och anföranden sa att det är helt normalt att misslyckas med sina meditationer. ”Det gör vi alla, en del kanske inte `lyckas´ detta liv, men det man gör nu har man tillgodo nästa inkarnation”. Skönt att andra har samma problem, tänkte man först. Sen började man undra över meningsfullheten i att öva och se resultaten först i nästa inkarnation.

Och ständigt detta dåliga samvete.

Yrkets-karmaEfter många år inser man att det inte blir bättre än så här. Insikten är befriande. Det är så här jag är. Mina misslyckanden visar att jag inte är en esoteriker. Seriösa undersökningar i Norge visar också på stora problem med den antroposofiska skolningsvägen. För att komma några myrsteg framåt måste man lägga ned avsevärd tid och möda. Varje dag. Och jag var inte beredd att låta mitt liv domineras av detta ständiga mediterande där resultaten är ringa eller helt uteblir. Jag nödgades konstatera att jag inte var den esoteriska typen helt enkelt.

Men att jag dög ändå.

Jag upptäckte andra förhållningssätt. Livet man lever är det viktiga, inte huruvida man lyckas med den ena eller andra förädlingsmetoden eller ej. Livsuppgiften är att leva. DÄR ligger övningen. I den meningen övar man varje dag. Ibland är det tuffa utmaningar som kommer alldeles av sig självt. Dessa MÅSTE man förhålla sig till. Då är det ingen risk att man somnar. Den primära uppgiften med inkarnationen är att få jordiska erfarenheter. Erfarenheter man skisserat förutsättningarna för innan födelsen. En inkarnation kan därför inte anses vara förfelad. Man har genomfört inkarnationen – det var uppgiften. Och DET är meningsfullt.

Och jag upptäcker plötsligt att jag inte längre lider av dåligt samvete.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • Sofie
  • mars 11th, 2015

  Steiner sa att om man vill att en människa skall utvecklas ska man se till att hon kommer i ”Vardande” för då utvecklas hon. Han påpekade även att när vi glömmer oss själva, då kan jaget vara verksamt. Troligen en länk mellan de båda…Och att det är känslan som ska leda oss till antroposofin och ett begär att använda oss av den, lika starkt som hunger och törst. Samt även att det är när vi inte kan leva utan antroposofin som vi är ”rätt”.
  Det är ju då en paradox att den kan ge dåligt samvete…hänger du med i min tankegång? Antroposofins väsen tycks ju vara sådant att antingen kan vi ej leva utan det eller så är vi utan det. Svart på vitt? Ja. Medvetenhetssjälens svåra
  men uppenbara levnad. Min teori?: För att vi människor kommer till en punkt då
  vi måste välja och valet är knytet till hjärtat, brännpunkten. Då kan vi inte längre gå vidare bara genom att veta en massa saker utan vetandet och ödet och hjärtats trängtan blir ett…och där kommer antroposofin in utan dåligt samvete.

 1. @Sofie

  Det dåliga samvetet uppstår i diskrepansen mellan uppställda ideal och krass verklighet. Och om en skugga skall falla så är det på mig, inte på antroposofin. Möjligen kan jag tro att Steiners förhoppningar på lärjungarna var för högt ställda. Jag tycker mycket tyder på det, inte minst rörelsens brist på idéer och utvecklingskraft. Han förväntade sig självständiga människor som tog ansvar för antroposofins verkande i världen. Men vi är i bästa fall förvaltare av arvet efter en stor människa.

 2. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/fr/register?ref=GJY4VW8W

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : Buy hallucinogens online
 2. mars 20th, 2022
  Trackback from : ทางเข้า sbobet
 3. mars 22nd, 2022
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooter in honolulu
 5. april 4th, 2022
 6. april 4th, 2022
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : Chiappa Rhino For Sale
 8. april 8th, 2022
 9. april 18th, 2022
  Trackback from : cvv forum
 10. april 22nd, 2022
  Trackback from : Alpha Arms For Sale
 11. april 23rd, 2022
 12. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 포커에이스
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 슬롯게임
 14. maj 11th, 2022
  Trackback from : 아지툰
 15. maj 17th, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴
 16. maj 29th, 2022
  Trackback from : delta 8 cake carts
 17. maj 31st, 2022
 18. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 19. juni 7th, 2022
 20. juli 1st, 2022
  Trackback from : Construction security
 21. juli 3rd, 2022
  Trackback from : nova88
 22. juli 4th, 2022