Det moraliska livet i Järna

♦ ♦ ♦ Det finns många orsaker till varför en antroposofisk enklav bildades i Järna i mitten på 60-talet som sedan under några decennier kom att spela en inte obetydlig roll i svenskt kulturliv. Människor som idag lever i en tid med diametralt motsatt idealbildning kanske har svårt att föreställa sig det som drev dåtidens så kallade gröna våg där unga människor flyttade från storstäderna ut på landet i avsikt att leva ett enkelt och naturnära liv.

De som då flyttade till Järna delade i viss mån denna avsikt men drivkrafterna var mer sofistikerade. Tillbaka-till-naturen-tänket beledsagades av mer djupgående existentiella intentioner där antroposofin intog en ställning som lite av en exklusivitet inom tidens religiöst orienterade riktningar. Långt innan begreppet New Age kom med sitt smörgåsbord av andliga läror intog antroposofin en särställning.

Samhällskritiken och det moraliska levnadssättet som var betecknande för gröna vågen var också antroposofins, även om man här förde det mycket längre. På vissa områden var man till och med ”marknadsledande” – många gröna vågen-kollektiv använde sig av den antroposofiska metoden biodynamisk odling, man mjölksyrade grönsaker, en gammal konserveringsmetod återlanserad av antroposofen Annelies Schöneck och man satte sina barn i waldorfskolor som då i stort sett var den enda alternativa skolformen.

Flygbild YtterMen till skillnad från sådana hippiekollektiv som till exempel Skogsnäskollektivet odlade man i Järna en striktare stil och en mer traditionellt borgerlig livsföring. Här existerade till exempel inga boendekollektiv, vilket många utanför trodde, och folk gick inte omkring med peace and love-banderoller rökandes brass. I Järna-antroposofin utvecklades i stället ett romantiskt bildningsideal  grundat i Steiners filosofiska skrifter från början av seklet. Och man både rökte och åt kött, vilket också bröt mot allmänhetens föreställning.

Den grundläggande livshållningen var starkt moralisk. Vad är en sann och önskvärd livshållning var den fråga som ständigt var aktuell. Att ha brutit med sitt tidigare liv för att i en gemenskap förverkliga dessa ideal gav styrka och riktning för alla inblandade. Man sökte ett rätt levt liv, vilket innebar att man levde enkelt i en vardag utan extravaganser. Därför var det naturligt att lärarna på en waldorfskola under en period fick en del av sin lön utbetalad i grönsaker. Alla var fattiga, men knappheten var en självklar del av ett meningsfullt livsval.

På Saltå Kvarn utvecklades ett system med lön efter behov, andra försökte förverkliga ekonomiska gemenskaper där vars och ens lön lades i en pott som sedan disponerades fritt inom gruppen. Detta gav intressanta erfarenheter där relevansen i de egna behoven vägdes mot gruppens. Avgörandet låg i den individuella omdömesbildningen. Denna övning i moraliskt tänkande var en utmaning som tilltalade deltagarna. Nu skulle man ge den egna egoismen en match! Altruism som vardagsprincip.

I Järna förverkligades aldrig modellen, skattelagstiftningen satte käppar i hjulet, men på kontinenten funkade det. Där visade det sig att modellen intressant nog alltid gav ett överskott som man sedan gemensamt kunde finansiera behjärtansvärda projekt med. I förlängningen såg man hur många sådana gemenskaper skulle kunna bli en ekonomisk faktor i samhället.

Men så långt kom man inte. Den här gången.

Moraltänkandet försvagades i takt med den förändrade tidsandan, vi blev äldre och klokare. Den politiskt röda färg som då allmänt rådde i Järna byttes till grön när MP kom. Även om den färgen troligtvis fortfarande dominerar finns idag alla politiska schatteringar bland antroposofer, till och med SD. Det moraliska livet i Järna existerar säkert fortfarande i viss mån, men har tynat bort i samhällsmaskineriets alla regelsystem.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. juli 10th, 2014
 2. november 13th, 2016
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : Florida Guns for sale
 5. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 6. mars 26th, 2022
 7. april 7th, 2022
  Trackback from : everton đấu với man utd
 8. april 13th, 2022
  Trackback from : visit the site
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : Maestrale Cam4
 10. april 14th, 2022
  Trackback from : cc shop online
 11. april 18th, 2022
  Trackback from : cvv for amazaon
 12. april 22nd, 2022
  Trackback from : 老虎機遊戲
 13. maj 4th, 2022
  Trackback from : cvv2 hight rate valid
 14. maj 4th, 2022
  Trackback from : Buy contrave online diet doc
 15. maj 4th, 2022
  Trackback from : what is the darknet
 16. maj 11th, 2022
  Trackback from : 토토사이트계좌매입
 17. maj 13th, 2022
 18. maj 17th, 2022
 19. maj 23rd, 2022
 20. maj 27th, 2022
 21. maj 30th, 2022
  Trackback from : nova88
 22. maj 31st, 2022
 23. juni 5th, 2022
 24. juni 6th, 2022
  Trackback from : sbo
 25. juni 6th, 2022
 26. juni 14th, 2022
  Trackback from : ux design course
 27. juni 16th, 2022
  Trackback from : coast dresses
 28. juni 16th, 2022
  Trackback from : Ferdinand Marcos Sr
 29. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Firearms Online
 30. juli 2nd, 2022
 31. juli 2nd, 2022
  Trackback from : Chaturbate.com
 32. juli 4th, 2022
 33. juli 4th, 2022
  Trackback from : One Up Bars
 34. juli 4th, 2022
 35. juli 8th, 2022
  Trackback from : buy bergara guns
 36. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 37. juli 20th, 2022
  Trackback from : truck driving school
 38. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : youtube comments
 39. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : TAURUS G3 FOR SALE
 40. augusti 5th, 2022
  Trackback from : rebeccalynn
 41. maj 5th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly/
 42. maj 6th, 2023
  Trackback from : https://bit.ly
 43. maj 30th, 2023
  Trackback from : mielec-ubezpieczenia.pl