Kritiken mot FC är ytlig och saknar trovärdighet

♦ ♦ ♦ Misstron mot FC-metoden (som vi beskrivit här och här) är utbredd. En rad svenska och internationella organisationer uttrycker tveksamhet eller rent avståndstagande, inklusive Sahlgrenska. En typisk representant för denna skepticism skriver:

»Det är sorgligt att FC fortsätter att överleva trots den överväldigande vetenskapliga bevis för att det inte är en legitim metod för kommunikation, utan snarare en utarbetad övning i självbedrägeri. Det är ett bra exempel på hur kraftfull och subtil självbedrägeri kan vara, och även om de sätt på vilka vetenskapliga bevis kan manipuleras för att ge ett önskat resultat.«

Subtiliteten i metoden – som det tar tid att lära sig, och möjligheten för oseriösa att ”fuska” – är det kritikerna riktar in sig på. För även om stödpersonen är ärligt syftande, menar man, kan vederbörande inte märka sin omedvetna styrning. Även Ingrid Liljeroth, auktoriteten inom FC-metoden, förstår skeptikerna:

»Det är tillåtet att vara tvivlande. Det tror jag nästan alla har varit, även FC-skrivare. För min del vände det först när jag verkligen upplevde i verkligheten vad det handlade om och fick kontakt med FC-skrivare.«

För Alicia Hamberg är det solklart – hon anser metoden vara ”ren bullshit”. Hos henne finns ingen tvekan. Autisten Erik Osikas budskap om sin tidigare inkarnation är inte hans – utan hans mammas. Och detta menar hon visar på den roll FC fått inom antroposofiska kretsar:

»Det är inte antroposofin som tjänar autisterna här, utan de som tjänar antroposofin. De lanseras som högre vetande och bekräftar antroposofiska sanningar. Om autister verkligen vore högre vetande — i andlig mening — skulle antroposofer ha skaffat sig tillgång till en kommunikationskanal till högre världar. Det är annars inte helt lätt, ens för antroposofer, att upprätta sådana förbindelser.«

Och hon är skoningslös i sin karakteristik av en förmodad antroposofisk inbillskhet:

»Ett budskap som kommer från ett förment högre vetande är oantastligt — och ännu fiffigare är det om personen är funktionshindrad och därmed samtidigt kan befinna sig i kategorin av personer med outgrundlig och mystiskt härledd kunskap (som inte kan konfronteras med direkta frågor, då de inte kan kommunicera) och i kategorin som det är synd om (och som man därför bör lämna i fred, och inte vara ‘taskig’ och ifrågasättande mot). Rent krasst är det en perfekt situation för den helt normale vuxne som känner att omvärlden kanske inte helt respekterar hans eller hennes budskap. Budskapet får iklä sig en annan aura.«

Så krasst kan man se på FC – och antroposofiska strävanden. Det är bara ruffel och båg, för att inte säga rent klandervärt: ”det är fel att utnyttja en annan, försvarslös människas namn och psykiatriska tillstånd för att framföra tankar som inte är hans eller hennes egna”, som Alicia summerar sitt synsätt. Vetenskap-och-Folkbildning-VoFOch det blir inte bättre när man lyssnar på skeptikerorganisationen Vetenskap & folkbildning. (NewsVoice utsåg 2011 föreningen till Årets Förvillare, se bilden. Vetenskap & folkbildning har gjort sig känd för sina försök att sabotera rykten för individer och organisationer som de anser har fel åsikter). Hos ”voffarna” finns ingen pardon med FC-metoden. Den hånas och skämtas med. Flera är direkt arga då de menar att autisterna är oskyldiga offer för stödpersonernas medvetna eller omedvetna önskedrömmar. Här ett exempel från en debatt på Facebook:

»Det är djupt tragiskt att religion och vetenskap sammanblandas på ovanstående vis. Att utnyttja sina barn som inte kan tala för sig själva för att sälja sin religion är fruktansvärt, medvetet eller ej. Skattemedel ska inte finansiera kränkande metoder som är svartlistade av den etablerade vetenskapen. (…) Det är möjligt att de som ovan försvarar FC har någon form av ursäkt som hindrar dem från att ta till sig hur smärtsamt fel de har och hur skamligt deras beteende är. (…) Att dessa människor kränker försvarslösa och sedan legitimerar det med hänvisning till sin religion är inte något jag vill ha med att göra. (…) Jag är bokstavligen helt yr av hur vansinnigt och upprörande detta är. Jag skriver min examensuppsats om negativa effekter av psykologisk behandling och FC bär en av de rödaste av varningsflaggor jag hittills stött på. Eftersom detta utövas med skattemedel borde det gå att initiera någon typ av juridisk intervention, kanske anmälan till socialstyrelsen.«

Personen som uttalat ovanstående strök tidigare inlägg som var ännu mer tvärsäkra och betydligt skarpare där han menade att de som försvarade FC-metoden ”borde skämmas”. Kanske han själv började skämmas, vem vet. Denna typ av brösttoner är inte ovanliga i en förening vars primära uppgift är att fungera som åsiktspolis. Grunden för Vetenskap & folkbildning är nämligen en ängslan att saker och ting inte är vetenskapligt korrekta. Hade de ett valspråk skulle det vara det finns inget värre än att bli lurad.

Efter att ha läst Liljeroths undersökning är det svårt att se att dessa kritiker har något på fötterna. Det är uppenbart att man talar mot bättre vetande. Man har inte läst rapporten, vilket märks i argumentationen som inskränker sig till påståenden om lärarens medvetna/omedvetna manipulation. Det noggranna arbete som utförts av flera lärare med 17 olika elever under lång tid ger knappast utrymme för det lurendrejeri voffarna förutsätter. Deras och Alicia Hambergs konspirationsteori saknar därför trovärdighet.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

  • Joacim Jonsson
  • januari 27th, 2014

  Har du tittat på Frontlines dokumentär av FC? Gör gärna det och berätta sedan om du anser att FC kan testas vetenskapligt. Här finns det två möjligheter:
  1. FC kan inte testas vetenskapligt – då bör det heller inte användas eftersom det är jämförbart med andra ofalsifierbara metoder som tex astrologi.
  2. FC kan testas vetenskapligt. Då är det bara att sätta igång. Säg till de svenska FC-utövarna så sätter vi igång med ett test så snart det går. Vi i VoF har en testkommitté för att pröva sånt här (och vi måste vara överens om testprotokollet innan vi sätter igång).

 1. @Joacim Jonsson
  Tack för filmen Joacim. Jag hade inte sett den. Men den visar ju entusiastiska pedagoger som är övertygade om metodens relevans – utan att vara antroposofer. Debatten inom VoF-kretsar har helt fastnat på vissa antroposofiska tolkningsmodeller (framför allt Hilke Osikas avancerade esoterik). Det är ju inte en antroposofisk metod, och Ingrid Liljeroths undersökning talar inte vad jag kunnat se någonting om antroposofi eller nån andlig värld. Läs den. Hon visar en rad saker förutom bara själva kommunikationsmöjligheten. För mej var de personlighetsutvecklande resultaten det som gjorde starkast intryck. Indirekt visar ju detta på metodens relevans så vitt jag förstår.

  Om metoden kan testas vetenskapligt är inget jag kan uttala mig om, det är inte mitt bord. Jag behöver ingen vetenskap för att vara övertygad om FC. De som arbetade med dessa barn var proffsterapeuter. De vet vad de talar om. Men för att besvara din fråga – kontakta Ingrid Liljeroth, hon skulle säkert kunna vara dig till stor hjälp. Och hon skulle säkert vara intresserad.

  • Joacim Jonsson
  • januari 27th, 2014

  Personlighetsutvecklande? I de elevsvar som du citerat i blogginläggen, har alla varit med FC eller finns det några som är oberoende av FC och kan bekräfta dem? Huvudfrågan måste ju ändå vara om det verkligen är elevens svar eller hjälparens påhitt. Tills man har rett ut det ordentligt (och det är viktigt eftersom det riskerar vara ett övergrepp på eleverna) är det meningslöst att prata om personlighetsutveckling (det handlar då snarare om hjälparnas utveckling med eleverna som medel).

 2. @Joacim Jonsson
  Om du har läst Liljeroths rapport talar den för sig själv. Herregud mänska. Vad tror du de hållit på med? Tror du att personlighetsutveckling är självbedrägeri?

  • Joacim Jonsson
  • januari 28th, 2014

  Nu har jag läst större delen av rapporten. Det är uppenbart att hon är fientlig mot evidensbaserade studier, så jag tror inte de är intresserade av att testat vetenskapligt tyvärr. Det är synd för det bäddar för övergrepp på barnen.

 3. @Joacim Jonsson
  Amatörer har naturligtvis också rätt att uttrycka sin åsikt.

  • Barbara
  • september 1st, 2018

  Tack Johannes för denna fina redovisning och tips om Ingrids rapport.
  Jag misstänker att de som är så kritiska inte har någon konkret erfarenhet av FC alls, utan det är skrivbordsprojekt för dem. Utan praktisk erfarenhet kan man ha alla möjliga – även felaktiga – teoretiska synpunkter, det har ju många framstående vetenskapspersoner fått erfara.

  En möjlig väg är textanalys utifrån det konkreta sammanhanget.

  Reproducerbarhet måste ta hänsyn till de fenomen man försöker utreda, annars följer man reglerna men missar poängen. Eftersom FC-skrivarna inte har något annat pålitligt sätt att verbalt eller icke-verbalt uttrycka sig entydigt måste man vara mer kreativ, vilket INTE innebär att man ger upp sin strävan att göra kriterierna objektiva och pålitliga.

  Är det så illa att Socialstyrelsens beslut om nya användare fortfarande gäller?

 4. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/it/register?ref=S5H7X3LP

 1. mars 25th, 2022
  Trackback from : Ammunition for sale online
 2. april 8th, 2022
 3. april 14th, 2022
 4. april 19th, 2022
 5. maj 2nd, 2022
  Trackback from : sbobet
 6. maj 2nd, 2022
 7. februari 7th, 2023
  Trackback from : tam compact