Waldorfpedagogik inget för hardcoresekulära

Waldorfpedagogiken har existerat i England under lång tid. Men då den första statsunderstödda Steinerskolan nyligen öppnade aktualiserades ånyo de gamla frågeställningarna om man lär ut antroposofi, och om antroposofin är rasistisk. Som i detta nyhetsinslag på BBC där man talar om den ”kontroversiella filosofin” bakom Steinerskolorna.

Påståendet att antroposofin är rasistisk är en seglivad myt som motståndare ständigt använder sig av för att misskreditera antroposofin. Sanningen är ju att rasism är oförenligt med antroposofin, vilket för antroposofer idag är en självklarhet. Att en ytterst liten del av Steiners ofantliga kvarlåtenskap ändå behandlar ”raser” har sin bakgrund i det stora intresset för ämnet som var allmänt förekommande på den tiden han var verksam. Han fick därför många frågor. Idag känns intresset för detta ämnesområde svårförståeligt, eftersom den antroposofiska människosynen inte begränsas av det kroppsliga. Steiners uttalanden i frågan är därför häpnadsväckande och idag helt oacceptabla med tanke på den antroposofiska rörelsens självklara icke-rasistiska hållning.

Men den kanske mest centrala frågan för offentligheten är waldorfpedagogikens koppling till antroposofin. Det kontroversiella i detta har ständigt förvånat människor i den antroposofiska rörelsen, eftersom man där betraktar det som en självklarhet att waldorfskolan inte lär ut antroposofi. Och att folk förstår skillnaden mellan en personlig världsåskådning och ett pedagogiskt system. Men icke:  ”Don´t believe when they tell you that they don´t teach anthroposophy. It´s a total missunderstanding”, säger humanisten i inslaget. Han uppfattar waldorfskolan som ett hot mot det sekulariserade samhället.

Man lär ut antroposofi eftersom man är antroposof, är den enkla kopplingen. Detta är också problemet för reportern som vill tydliggöra att antroposofin ligger bakom waldorfpedagogiken. Antroposofer har nog egentligen aldrig förstått att detta är ett problem, helt enkelt för att problemet objektivt inte existerar. Problemet finns för att FÖRESTÄLLNINGEN om problemet förefinns. Och denna föreställning är odemokratisk eftersom en av de grundläggande mänskliga rättigheterna är tanke- och religionsfrihet. Därför kan lärarnas världsuppfattning aldrig vara ett argument emot waldorfskolor.

Att waldorfpedagogikens släktskap med antroposofin förorsakar moralpanik hos humanister och andra hardcoresekulära kan man ju ta med ro. Vem som helst kan avgöra för sig själva om waldorfs värderingar känns relevanta. Om föräldrarna har förtroende för pedagogiken och lärarna – trots deras övertygelse att karma och reinkarnation existerar – var finns då problemet?

Som ett graverande exempel på att waldorf påverkar barnen i en religiös riktning anses användandet av gudsbegreppet vara. För  stenhårda sekularister är detta naturligtvis oacceptabelt, medan de fördomsfria ser den pedagogiska idén. Tanken om det godas  allmakt ger barnen intrycket att de är burna av en god vilja in i världen. De är skyddade. Det finns ingen hidden agenda bakom detta budskap. Att en antroposofiskt anstucken lägger mycket mer i detta är ointressant för barnet. Det är känslan av trygghet som är den eftersträvade pedagogiska idén.

Elever i högstadiet mogna att bilda egna omdömen intresserar sig sällan för antroposofi. Och om de till äventyrs skulle göra det  kan det bli lite komplicerat eftersom waldorflärare är obenägna att tala om sitt antroposofiska engagemang JUST på grund av den ständiga anklagelsen att waldorfskolorna är livsåskådningsskolor. Man måste hela tiden förhålla sig till yttervärldens idé om waldorf som en konspiration.

Nyligen träffades en krets för att förbereda en framtidskonferens för waldorfpedagogiken i Sverige avsedd att äga rum under nästa år. De lyfte upp en rad frågeställningar av vikt för en förnyelse och aktualisering av waldorfpedagogiken. Jag utgår ifrån att de två problem BBC:s nyhetsinslag tar upp kommer att diskuteras grundligt på denna konferens. Och att resultatet sedan kommuniceras på tydligast och bredast möjliga vis. De har hängt med länge nog nu.

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. juni 15th, 2022
  Trackback from : Buy Rifle Ammo Onine
 2. juni 15th, 2022
  Trackback from : NaijaVibe
 3. juni 15th, 2022
  Trackback from : 강남가라오케
 4. juni 16th, 2022
  Trackback from : Online casino tutorial
 5. juni 17th, 2022
  Trackback from : Silver
 6. juni 17th, 2022
  Trackback from : 15061
 7. juni 23rd, 2022
  Trackback from : excursii delta dunarii
 8. juni 24th, 2022
  Trackback from : Time to make money
 9. juni 26th, 2022
 10. juni 26th, 2022
  Trackback from : livescore
 11. juni 27th, 2022
  Trackback from : youtube to mp4 conconventer
 12. juni 28th, 2022
  Trackback from : หวยฮานอย
 13. juli 1st, 2022
 14. juli 2nd, 2022
 15. juli 4th, 2022
  Trackback from : Roof Rack
 16. juli 4th, 2022
 17. juli 4th, 2022
  Trackback from : nova88
 18. juli 18th, 2022
  Trackback from : buy youtube comment likes
 19. juli 18th, 2022
 20. juli 20th, 2022
  Trackback from : go to site
 21. juli 25th, 2022
  Trackback from : w88
 22. juli 25th, 2022
  Trackback from : 작업대출
 23. juli 27th, 2022
  Trackback from : Commercial Painting
 24. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : 샌즈카지노
 25. augusti 5th, 2022
  Trackback from : https://brentlynn.com
 26. augusti 7th, 2022
 27. augusti 8th, 2022
  Trackback from : 강남퍼블릭
 28. september 9th, 2022
  Trackback from : fafa slot
 29. september 10th, 2022
  Trackback from : leci123
 30. september 12th, 2022
 31. september 15th, 2022
  Trackback from : pragmatic play
 32. september 17th, 2022
  Trackback from : joker123
 33. september 18th, 2022
  Trackback from : borussia dortmund drakt
 34. september 19th, 2022
  Trackback from : employment
 35. september 20th, 2022
  Trackback from : DOGE price prediction
 36. september 20th, 2022
  Trackback from : sbobet
 37. september 21st, 2022
  Trackback from : web page
 38. september 23rd, 2022
  Trackback from : burma shrooms
 39. september 23rd, 2022
 40. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter pre rolls
 41. september 24th, 2022
  Trackback from : frankrike tröja
 42. september 24th, 2022
  Trackback from : Text inmate
 43. september 25th, 2022
  Trackback from : maglie hellas verona 2022